Change language:English
SZIE-NTTI


Üdvözöljük a Szent István Egyetem Növénytermesztési Intézetének honlapján!

Bemutatkozás

A Gödöllői Agrártudományi Egyetem jogelődének tekintett Budapesti Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara Mezőgazdasági Osztályán 1920-ban alakult meg a Növénytermesztési Tanszék, amelyben általános és különleges növénytermesztést oktattak. Az első vezető Kerpely Kálmán (1864-1940) 16 évig irányította a tanszéket, 1934-ig a Közgazdaságtudományi Karon, annak átszervezése után a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mezőgazdasági és Állatorvosi Karának Mezőgazdasági Osztálya keretében.

Az 1945-ben létrehozott Mezőgazdaságtudományi Kar (az Agrártudományi Egyetemen belül) 4 osztállyal (budapesti, debreceni, keszthelyi, óvári) működött. A jogelődnek számító budapesti osztályon a növénytermesztéstant 1949-ig Surányi János (1886-1965) irányította, az általános növénytermesztés ehhez a tanszékhez tartozott.

1949-1963 között Kolbai Károly vezette a Növénytermesztéstani Tanszéket, amelyet 1950 szeptemberében Gödöllőre helyeztek. A Földműveléstani Tanszék és a diszciplína is 1951-ben különült el Szoboljev, A. P. professzor vezetésével, aki három évig irányította az új tanszéket. 1953-1957 között Sipos Gábor (1903-1994) professzor vette át a tanszék vezetését. 1957-ben újabb átszervezés történt, a tanszék megszűnt, a tárgy oktatását összevonták a növénytermesztéstannal. 1963-1974 között a Penyigey Dénes által irányított Növénytermesztéstani Tanszéken belül létrejött a földműveléstani csoport. A tantárgy vezető tanára ekkor Bencze József egyetemi docens volt.A gyepgazdálkodási csoportot Baskay Tóth Bertalan (1903-1976) vezette.

1974-1983 között a Földműveléstani és Növénytermesztéstani Tanszék vezetését Lőrincz József (1918-1992) egy évig Antal József, majd 1984 és 1990 között Szabó Miklós professzor látta el. A tanszéken belül a földműveléstani csoportot Sipos Sándor (1925-1983) irányította. Sipos professzor halála után egy évig Antal József felügyelte a tanszéki csoportot, majd 1984-ben Dorogi Imre (1934-1998) lett a vezetője.

1990. július 5-én három tanszékkel létrejött a Növénytermesztési Intézet. Első igazgatója Menyhért Zoltán volt, majd (1999-2013 között) Jolánkai Márton. Ekkor a földműveléstani csoport is intézeti tanszékké alakult (Dorogi professzor vezetésével), és 2000-ben a Szent István Egyetem létrejöttekor ez nem módosult. 1994 óta Birkás Márta a Földműveléstani Tanszék vezetője. A Növényternesztési Tanszék vezetője Máté András volt

A gyepgazdálkodási csoport/tanszék a jogelőd Gödöllői Agrártudományi Egyetem Gödöllőre költözése óta létezik, a Növénytermesztési Tanszék, később a Növénytermesztési Intézet részeként. 11 éven át (az 1990-es években) az ország egyetlen Gyepgazdálkodási Tanszékeként működött Barcsák Zoltán (1932-2008), Szemán László, majd 2012-től Tasi Julianna vezetésével.

A Kar vezetése 2006-ban megszüntette a Növénytermesztési Intézeten belül a tanszékeket. Az Intézet vezetője 2013-2015 között Gyuricza Csaba volt. Létrejött 2015-ben a Biometriai és Kvantitatív Ökológiai Kutatócsoport Hufnagel Levente vezetésével. A kutatócsoportról bővebben a Kutatás alatt olvashatnak. Az Inézet megbízott vezetői tisztségét 2015-től Kassai Mária Katalin tölti be.