Change language:English
SZIE-NTTIKutatás

Intézetünk küldetésének tekinti a nemzetközi viszonylatban is figyelemre méltó kutatási eredmények elérését a növénytermesztés, a gyepgazdálkodás, illetve a talajművelés témakörében, valamint az ezekhez kapcsolódó K+F+I pályázatok elnyerését, az ezen tevékenységek megtervezését, koordinálását, kiértékelését és publikálását. További fontos célkitűzés az így kapott adatok és eredmények a gyakorlatba történő átültetése szaktanácsadás, konferenciák, fórumok és kiadványok segítségével.

Az NTTI célul tűzte ki a XXI. századi kutatási feladatok lefolytatását a következő témakörökben:

Talajminőség javítás és fenntartás művelési és talajhasználati módszerekkel
A talajkondíció és az elővetemény hatás javítása
A káros klímahatások enyhítése művelési és talajhasználati módszerekkel
Agroökológia – Agroökoszisztéma elemek kölcsönhatása és a talajhasználat
AKísérletek különböző talajtípusokon
Növénytermesztési kísérletek