Change language:English
SZIE-NTTIBiometriai és Kvantitatív Ökológiai Kutatócsoport


A biometria (és azon belül különösen az alkalmazott kvantitatív ökológia) története szorosan összefonódott a növénytermesztési tudományokkal, és mezőgazdasági kísérletekkel. Sokan ma már nem tudják, hogy a variancia analízis módszercsaládja (az ANOVA, de az F-próba, t-próba és egy sereg más statisztikai eljárás is) Angliából egy Növénytermesztési Intézetből (Rothamsted Experimental Station, Institute of Arable Crops Research, Harpenden, Hertfordshire) indult el világhódító útjára, a híres evolúció-biológus, populáció-genetikus és biomatematikus Sir Ronald Aylmer Fisher, FRS (1890-1962), munkássága révén, akinek nevét ma már sokan csak az F-próba vagy F-eloszlás elnevezésből ismerik.


Ronald Fisher (1890 – 1962); Forrás:link

Richard Dawkins, Fischert a legnagyobb biológusnak nevezte Darwin óta ("the greatest biologist since Darwin”).

Növénytermesztési Intézetünkben néhai Sváb János professzor úr, a magyar és nemzetközi biometria kiemelkedő személyiségének, a magyarországi biometria megalapítójának munkásságára visszavezethetően, szintén nagy hagyományai vannak a biometriai és kvantitatív ökológiai kutatásoknak, melyet Kutatócsoportunk tudatosan és némi büszkeséggel vállal fel. Sváb János professzor úr a fasori evangélikus gimnázium elvégzése után, egyetemünkön szerezte agrármérnök diplomáját, több biometriai könyvet írt a klasszikus statisztikai módszerek alkalmazásától a többváltozós adatelemzésig. Az általa szervezett és vezetett nagysikerű nemzetközi biometriai kongresszus hatására a Nemzetközi Biometriai Társaság elnöki tisztségére is jelölték, amelynek realizálódását ugyan már nem érhette meg, de haláláig aktívan dolgozott a Gödöllői Egyetemen.

Sváb János (1925 – 1986); Forrás:link

Prékopa András akadémikus a következőképpen emlékezett rá:

“Kellemes, kedves, megnyerő modorú úriember volt. Őt tekinthetjük a hazai biometria egyik megalapítójának és legnagyobb egyéniségének. Évtizedek múltán világosan látjuk szakmai és emberi nagyságát. Nem mások által kitaposott utat járt, hanem úttörő volt, iskolaalapító és példakép. Tudományos meggyőződését követte, bátran és elszántan, nem karriert akart építeni, hanem a tudományt akarta gazdagítani hazája és embertársai javára.”

Intézetünk Biometriai és Kvantitatív Ökológiai Kutatócsoportja, az alkalmazott ökológiai és környezettudományi kutatások metodikai és metodológiai kérdéseinek kutatásán túl, a klímaváltozás közösségökológiai hatásainak modellezésével, többváltozós adatelemzéssel, és közösség szintű bioindikációs kutatásokkal foglalkozik az elsősorban a mérsékeltégövi és trópusi agroökológia, talajökológia, gyepkutatások és hidrobiológia területén.

Kutatócsoportunk koordinálja a Mezőgazdasági és Környezettudományi Kar biometriai és kvantitatív ökológiai kurzusainak oktatását a környezetgazdálkodási agrármérnök, természetvédelmi mérnök, vadgazda mérnök szakokon, valamint a Kar doktori képzésein, továbbá konzultációs lehetőséget biztosít valamennyi szak hallgatóinak szakdolgozat, diplomamunka és PhD értekezéseihez.

Kapcsolat: Dr. Hufnagel Levente, egyetemi docens, leventehufnagel@gmail.com