Change language:English
SZIE-NTTITanüzem

SZIE-NT

A Szent István Egyetem gödöllői Növénytermesztési és Biomassza-hasznosítási Bemutató Központja 140 ha területen gazdálkodik, amelyből 12 ha a legmodernebb öntözési technológiával igény szerint öntözhető. A Tanüzem az egyetemi gyakorlatok oktatásának helyszíne, bemutatótér, emellett azonban önálló gazdálkodást folytató egység. A bemutatótér mintegy 10 ha, azonban a 2005. évtől a teljes terület fele bemutató, kísérlet, új technológiák kidolgozásának színtere is egyúttal. Kiemelendő az őszi búza fejtrágyázási, a cukorcirok technológiafejlesztési, a fő- és másodvetésű zöldtrágyatermesztési technológia kidolgozására beállított kísérletek, és az egyéb tápanyag és növényvédelmi kísérletek. A 2003-as évtől kezdődően, figyelembe véve az EU csatlakozás utáni feltételeket, több ún. alternatív növény termesztéstechnológiája is bemutatható. Így többek között szóját, facéliát, fehér mustárt, olajretket, cirokféléket is termesztenek a bemutató téren. 2007. évtől a tanüzem egyik specialitása a fás szárú energianövények termesztése. A szárítópusztai tanüzemben már nemcsak a nyersanyag-előállítást, hanem a biomassza felhasználásáig terjedő teljes folyamat bemutatható. 2012-től a tanüzem kulcsszerepet vállal egy ,,low-input’’ mezőgazdasági rendszer kialakításában. Ennek érdekében a mezőgazdasági géppark folyamatos fejlesztés alatt van. A 2013-as évtől kezdve az erőgépek egy része flottakövető rendszerrel is el van látva, amely segítségével pontos adatokat kaphatunk az elvégzett munka hatékonyságáról és költségeiről. A tanüzem rendszeres szaktanácsadást végez gazdálkodók számára (fajtabemutatók, technológiák, növényvédőszer alkalmazás, alternatív energia, stb.). Az egyetem gyakorlati oktatásában kulcsszerepet betöltő bemutató központ az évente kétszer megrendezett gazdanapon is széles körben megosztja ismereteit a termelőkkel, felhasználókkal és a szakmai élet egyéb szereplőivel. A júniusi a kalászosok és a repcetermesztés, míg a szeptemberi a napraforgó és a kukoricatermesztés jegyében zajlik.Nagyobb térképre váltás